yapayalnız

listen to the pronunciation of yapayalnız
Türkçe - İngilizce
lonely

It won't be lonely here. - O burada yapayalnız olmayacak.

Do you ever get lonely? - Hiç yapayalnız kaldın m?

lonesome
all alone
solitarily
all alone, completely alone; all by himself/herself/itself/yourself/ourselves/themselves
Türkçe - Türkçe
Yanında kimse veya hiçbir şey bulunmayarak: "Onu yapayalnız tenceresinin başında bulurdu."- Ö. Seyfettin
Yanında kimse veya hiçbir şey bulunmayan (bulunmayarak)
Yanında kimse veya hiçbir şey bulunmayan: "Koskoca Paris'te yapayalnızdı."- S. F. Abasıyanık
yapyalnız
yapayalnız