all alone

listen to the pronunciation of all alone
İngilizce - Türkçe
kimsesiz

Ben gidersem kimsesiz olacaksın. - If I go, you'll be all alone.

yapyalnız
kuru başına
bir başına
yapayalnız
kukumav gibi
I am all alone
yapayalnızım
to all alone
yapayalnız için
İngilizce - İngilizce
all alone

  Heceleme

  all a·lone

  Türkçe nasıl söylenir

  ôl ılōn

  Telaffuz

  /ˈôl əˈlōn/ /ˈɔːl əˈloʊn/

  Etimoloji

  [ 'ol ] (adjective.) before 12th century. Middle English all, al, from Old English eall; akin to Old High German all all.

  Günün kelimesi

  recto