yaklaşma!

listen to the pronunciation of yaklaşma!
Türkçe - İngilizce
Keep out
approach

We should approach this problem from different angles. - Bu soruna farklı açılardan yaklaşmalıyız.

He is a hard man to approach. - O yaklaşması zor bir adamdır.

imminence
convergence
coming

His ex-wife obtained a court order that forbid him from coming closer than 200 yards. - Eski karısı, adamın kendisine 200 metreden fazla yaklaşmasını yasaklayan bir mahkeme emri çıkarttı.

oncoming
(Hukuk) approximation
access
merging
Türkçe - Türkçe
iktiran
Yaklaşmak işi, iktiran
(Osmanlı Dönemi) takarrüb
yaklaşma!