yıldız

listen to the pronunciation of yıldız
Türkçe - İngilizce
(isim) Star

That small star is the brightest. - En parlak olanı şu küçük yıldızdır.

Spain has won the 2010 FIFA World Cup and the national team logo gains the first star. - İspanya, 2010 FIFA Dünya Kupası'nın galibi oldu ve millî takım logosu ilk yıldızını kazandı.

(Bilgisayar) asterisk

They don't know how to use an asterisk. - Onlar bir yıldız işaretinin nasıl kullanılacağını bilmiyorlar.

The footnotes are marked with an asterisk. - Dipnotlar yıldız işareti ile işaretlenmiştir.

ace
(Botanik, Bitkibilim) aster

The footnotes are marked with an asterisk. - Dipnotlar yıldız işareti ile işaretlenmiştir.

What's the difference between asteroids and comets? - Astreoidler ve kuyruklu yıldızlar arasındaki fark nedir?

(Botanik, Bitkibilim) dahlia variabilis
(Botanik, Bitkibilim) dahlia
etoile
(Askeri) north

The North Star is very easy to find. - Kuzey yıldızını bulmak çok kolaydır.

Look, it's the North Star. - Bak, o, Kuzey Yıldızı.

sidero-
celestial body

Tom doesn't know what a star is and what a celestial body is. - Tom, bir yıldızın ne olduğunu ve bir gök cisminin ne olduğunu bilmiyor.

aster, celestial body
(Denizcilik) north
asterisk, star (reference mark)
star; asterisk; ace; astral, sidereal, stellar
star performer, star
planetary
astral
(one's) star, (one's) fortune
sidereal
(Denizcilik) north wind
sidero
yıldız gibi
stellar
yıldız işaretli
starred
yıldız adayı
(Sinema) starlet
yıldız anahtar
box end wrench
yıldız anahtar
ring spanner
yıldız avcısı
(Sinema) scout
yıldız avcısı
(Sinema) talent scout
yıldız açısı
(Bilgisayar) azimuth
yıldız bağlantı
(Elektrik, Elektronik) connection
yıldız bağlantılı
star connected
yıldız biçiminde
stellate
yıldız biçimli
star
yıldız gibi
(Astronomi) asteroidal
yıldız göbek
(Bilgisayar,Teknik) hub
yıldız ile ilgili
stellar
yıldız imi
asteriks
yıldız kaymak
(star) to fall
yıldız kayması
shooting star
yıldız kayması
falling star
yıldız motor
(Otomotiv) rotary motor
yıldız taşı
(Madencilik) aventurine
yıldız tornavida
phillips
yıldız yağmuru
(Bilgisayar) starburst
yıldız çiçeği
(Botanik, Bitkibilim) dahlia
yıldız üçgen
star-delta
yıldız ışığı
(Astronomi) star light
yıldız-karayel
(Denizbilim) north-northwest
yıldız anason
Star anise: a.) An aromatic eastern Asian evergreen tree (Illicium verum) having purple-red flowers and starlike clusters of anise-scented fruit. b.) The fruit of this plant, used in Asian cooking and medicine
yıldız kaymak
(A star) shoot. "Shooting star"
yıldız taşı
moving stars
yıldız akmak/kaymak/uçmak
for a shooting star to fall
yıldız anahtar
box-end wrench
yıldız anahtarı
ring spanner, box end wrench
yıldız anason
(Gıda) star anise
yıldız anasonu
star aniseed, badian
yıldız anasonu
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: Illiciaceae) badian anise, star anise
yıldız ayı
sidereal month
yıldız balığı
(Denizbilim) blue butterfish
yıldız barışıklığı
(two people's) getting along well with each other
yıldız bağlama
star connection
yıldız bağlama
wye connection
yıldız bağlantı
star connection
yıldız bağlı
wye-connected
yıldız başlı
phillips head
yıldız başlı vida
phillips screw
yıldız başlı vida
(Mekanik,Teknik) fillister head screw
yıldız başlı vida
phillips head screw
yıldız benzeri
quasi stellar
yıldız boyama
star dyeing
yıldız boyama makinesi
star dyeing machine
yıldız buharlayıcı
star ager
yıldız doğmak
(star) come out
yıldız dönüşü
(Askeri) star-turn
yıldız eğrisi
(Matematik) hypocycloid of four cusps
yıldız eğrisi
astroid
yıldız falcılığı
astrology

Tom told Mary that he didn't believe in astrology. - Tom Mary'ye yıldız falcılığına inanmadığını söyledi.

yıldız falcısı
Magus
yıldız falcısı
astrologer
yıldız falcısı
horoscoper
yıldız falı
horoscope

My sister can't start the day without reading her horoscope. - Kız kardeşim yıldız falını okumadan güne başlamaz.

yıldız falına bakmak
cast a horoscope
yıldız gerilim
(Elektrik, Elektronik) star voltage
yıldız gibi parla
feature as the star
yıldız günü
sidereal day
yıldız günü astr
sidereal day
yıldız haritası
star map
yıldız hücresi
(Pisikoloji, Ruhbilim) stellate cell
yıldız irtifaı
(Askeri) astro altitude
yıldız izler
(Telekom) star camera
yıldız izleyicisi
(Askeri) astro tracker
yıldız işareti
(Dilbilim) asterics
yıldız işareti
asterisk

The footnotes are marked with an asterisk. - Dipnotlar yıldız işareti ile işaretlenmiştir.

They don't know how to use an asterisk. - Onlar bir yıldız işaretinin nasıl kullanılacağını bilmiyorlar.

yıldız işareti
asterisk, star (reference mark)
yıldız katalogu
(Astronomi) star catalogue
yıldız kataloğu
star catalogue
yıldız kümesi
configuration
yıldız kümesi
star cluster
yıldız kümesi
asterism
yıldız motor
radial engine
yıldız olma
stardom
yıldız olmak
star
yıldız olmak
rise to stardom
yıldız oyuncular
all star performers
yıldız oyuncuların oynadığı
all star
yıldız paralaksı
stellar parallax
yıldız parlaklığı
(Astronomi) stellar brightness
yıldız parlaklığı
luminosity of a star
yıldız pusulası
(Havacılık) astro-compass
yıldız pusulası
astrocompass
yıldız tabya
mil . star-shaped fort
yıldız takipçisi
(Askeri) star tracker
yıldız tonoz
stellar vault
yıldız tozu
star dust
yıldız uydusu
astronomy satellite
yıldız
star bit
yıldız vida
phillips screw
yıldız vida
phillips head screw
yıldız yapmak
star
yıldız yoğunluğu
(Bilgisayar) starfield density
yıldız yılı
sidereal year
yıldız yılı astr
sidereal year
yıldız zamanı
sidereal time
yıldız çarkı
planetary wheel
yıldız çatlak
starshake
yıldız çekimi
star attraction
yıldız çevresi
(Astronomi) circumstellar
yıldız çiçeği
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: papatyagiller,bileşikgiller,mürekkebe) [syn.: yıldızçiçeği, dalya] dahlia
yıldız özek
(Çevre) starshaped heart
yıldız ışığı
starlight

I can give you the starlight and a cup of tea. - Sana yıldız ışığı ve bir fincan çay verebilirim.

yıldız şebeke
star network
yıldız şekilli
actinoid
yıldız şeklinde
stellate
yıldız şeklinde
stellated
parlak yıldız kümesi
star dust
bronz yıldız madalyası
(Askeri) bronze star medal
yıldız çiçeği
aster
yıldızlar
stars
altı köşeli yıldız
hexagram
atarca yıldız
pulsar
beş köşeli yıldız
pentacle
beş yıldız
queer, fairy, queen, fag
beşli yıldız
pentacle, pentagram, pentalpha, pentangle
birden parlayan yıldız
nova
bronz yıldız
bronze star
bulutsu uzak yıldız topluluğu
nebula
dev yıldız
giant star
diğer tarafı yıldız anahtar
combination wrench
duran yıldız
fixed star
genç yıldız
starlet
kayan yıldız
falling star
kuyruklu yıldız
(Bilgisayar) stray comet
kuyruklu yıldız yok edildi
(Bilgisayar) comet destroyed
küçük yıldız
starlet
kılavuz yıldız
guide star
madende yıldız şeklinin belirmesi
asterism
robot yıldız imi
(Bilgisayar) robotz asterisk
sabit yıldız
fixed star
standart yıldız
standard star
tekmiş gibi görünen iki yıldız
double star
titreyen yıldız
pulsar
titreşen yıldız
pulsar
titreşen yıldız
pulsating star
uğursuz yıldız
unlucky star
yıldızlar
stardom
çift yıldız
double stars
çifte yıldız
double star
ülker burcundan yıldız
Pleiad
üç yıldız işareti
(yazı) asterism
Türkçe - Türkçe
Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse
Güneş ve ay dışında gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri: "Baktık geceden fecre kadar ellerde / Yıldızlara yükselen kadehler gördük."- Y. K. Beyatlı
Kuzey yönü
Kuzey
Baht, şans, talih
Bir noktadan çevreye doğru çekilmiş birçok kısa çizgiden veya üçgenden oluşan şekil
Kuzeyden esen rüzgar
Sinema ve müzikhol sanatçısı, star: "Bir keresinde de bir yerli opera yıldızımız gelmişti."- H. Taner
Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse: "Cebirde, geometride, fizikte sınıfımızın yıldızı idim."- Y. Z. Ortaç
Sinema ve müzikhol sanatçısı, star
Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
Karagöz, Matiz ve Külhanbeyi tiplerince mum ya da ışık anlamında kullanılan sözcük
Yıldız biçiminde olan
(Osmanlı Dönemi) KEVKEB
sitare
(Osmanlı Dönemi) AHTER
kevkep
(Osmanlı Dönemi) CİRM
(Osmanlı Dönemi) BÜRC
yıldız anason
Yıldız anason (İllicium verum) veya Çin anasonu, yıldız biçiminde meyvesi olan, tadı anasona benzeyen ve ana vatanı Güney Batı Çin olan bir bitkidir
yıldız anasonu
Manolyagillerden, Japonya'da yetişen, meyveleri zehirli bir ağaççık (İllicium anisatum)
yıldız barışıklığı
Karşılıklı iyi geçinme, hoş geçinme
yıldız bilimci
Astrolog
yıldız bilimcilik
Yıldız bilimcinin işi veya mesleği
yıldız bilimi
Astronomi
yıldız böceği
Ateş böceği
yıldız falcılığı
Yıldızların etkilerinin incelenmesi yoluyla insanların yazgısını önceden görme ve karakterlerini belirleme uğraşısı, müneccimlik, astroloji
yıldız falcısı
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
yıldız günü
Bir yıldızın öğlenden art arda iki geçişi arasındaki zaman süresi
yıldız karayel
Karayel ile yıldız (kuzey) arasında esen yel
yıldız karayel
Kuzey ile kuzeybatı arası
yıldız kurdu
Ateş böceği
yıldız kümesi
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
yıldız omurlular
Omurgalı hayvanlardan balıklar sınıfının köpek balıklar takımının bir alt sınıfı
yıldız poyraz
Kuzeydoğu ile yıldız (kuzey) arasından esen yel
yıldız poyraz
Kuzey ile kuzeydoğu arası
yıldız saati
Yıldız zamanını esas alan zaman birimi
yıldız savaşı
Bilim kurgu filmlerde yıldızlar arasında geçen savaş
yıldız tabya
Girintili ve çıkıntılı yapısıyla yıldız meydana getiren tabya
yıldız taşı
İçinde, ışık altında parlayan mika tanecikleri bulunan, sarı esmer renkte bir kuvars türü
yıldız yasemini
Zakkumgiller familyasından her mevsim yeşil olma özelliğini koruyan odunsu bir bitki
yıldız yağmuru
Birçok akan yıldızın birden görünmesi
yıldız yeli
Kuzeyden esen soğuk yel
yıldız yılı
Yıldız gününü temel olarak alan zaman birimi
yıldız zamanı
Yıldız saati
yıldız çiçeği
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
Ak Yıldız
Çoban Yıldızı
Yıldız çiçeği
dalya
Yıldızlar
(Osmanlı Dönemi) SÂBİHÂT
Yıldızlar
(Hukuk) NÜCUM
akan yıldız
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
ay yıldız
Türk bayrağındaki ayça ve beş ışınlı yıldızdan oluşmuş simge
değişen yıldız
Parlaklığı zamana bağlı olarak değişme gösteren yıldız
kuyruklu yıldız
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi
yıldızlar
(Osmanlı Dönemi) nücûm
çift yıldız
Birbirinin çekim etkisinde bulunan ve böylece ortak kütle merkezi çevresinde dolanan yakın iki yıldız
İngilizce - Türkçe

yıldız teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

aniden patlamalı bir şekilde parlak hale gelen yıldız (terim, ismin çağrıştırdığ
nova
yıldız