yüksek sesli

listen to the pronunciation of yüksek sesli
Türkçe - İngilizce
loud

When Fred hears loud music, he gets annoyed. - Fred yüksek sesli müzik duyduğunda, rahatsız olur.

Tom is loud, isn't he? - Tom yüksek sesli, değil mi?

loud-voiced
high tone
loud voiced
(Biyoloji) sonorous
yüksek ses
loud

They are talking loudly when they know they are disturbing others. - Başkalarını rahatsız ettiklerini öğrendiklerinde yüksek sesle konuşuyorlardı..

Someone is knocking loudly at the door. - Birisi yüksek sesle kapıyı çalıyor.

yüksek ses
blare
yüksek ses
clarion
yüksek ses
load sound
yüksek ses
elevated noise
yüksek ses
(Otomotiv) high sounds
yüksek ses
cry

Tom began to cry loudly. - Tom yüksek sesle ağlamaya başladı.

He gave a loud cry for help. - Yardım için yüksek sesle bağırdı.

yüksek ses
storm
yüksek ses
falsetto
Türkçe - Türkçe

yüksek sesli teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

yüksek ses
İnce ses
yüksek ses
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
yüksek sesli