yüksek sesle

listen to the pronunciation of yüksek sesle
Türkçe - İngilizce
loud

I spoke loudly so that everyone could hear me. - Herkes beni duyabilsin diye yüksek sesle konuştum.

Speak louder so everyone can hear you. - Daha yüksek sesle konuşun böylece herkes sizi duyabilir.

aloud

He said NO to himself. He said YES aloud. - Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi.

Please read it aloud so that everyone can hear. - Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku.

out loud

I felt an impulse to cry out loud. - Yüksek sesle bağırmak için bir dürtü hissettim.

Tom laughed out loud. - Tom yüksek sesle güldü.

declaim
(reading, speaking) aloud
out

Tom was trying hard not to laugh out loud. - Tom yüksek sesle gülmemeye çalışıyordu.

Tom laughed out loud. - Tom yüksek sesle güldü.

loudly

They are talking loudly when they know they are disturbing others. - Başkalarını rahatsız ettiklerini öğrendiklerinde yüksek sesle konuşuyorlardı..

Tom told Mary not to laugh so loudly. - Tom Mary'ye çok yüksek sesle gülmemesini söyledi.

boisterously
{s} declamatory
yüksek sesle gülmek
cachinnate
yüksek sesle konuşmak
talk up
yüksek sesle konuşmak
speak up

You've got to speak up. - Yüksek sesle konuşmak zorundasın.

yüksek sesle okumak
to read aloud
yüksek sesle okumak
spout
yüksek sesle okumak
declaim
yüksek sesle çalmak
blare
yüksek ses
loud

Someone is knocking loudly at the door. - Birisi yüksek sesle kapıyı çalıyor.

They are talking loudly when they know they are disturbing others. - Başkalarını rahatsız ettiklerini öğrendiklerinde yüksek sesle konuşuyorlardı..

yüksek ses
blare
yüksek ses
elevated noise
yüksek ses
load sound
yüksek ses
(Otomotiv) high sounds
yüksek ses
clarion
yüksek ses
storm
yüksek ses
cry

I could not stop myself from crying aloud. - Yüksek sesle ağlamaktan kendimi alamadım.

He gave a loud cry for help. - Yardım için yüksek sesle bağırdı.

daha yüksek sesle çalmak
play up
listeden yüksek sesle okumak
call off
yüksek ses
falsetto
Türkçe - Türkçe
hızlı
yüksek ses
İnce ses
yüksek ses
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
yüksek sesle