without limits, boundless

listen to the pronunciation of without limits, boundless
İngilizce - Türkçe

without limits, boundless teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

limitless
{s} sınırsız

İnsanın hayal gücünün sınırsız olduğuna güçlü bir şekilde inanıyorum. - I strongly believe that human imagination is limitless.

Doğal kaynaklar sınırsız değildir. - Natural resources are not limitless.

limitless
vasi
limitless
çok büyük
limitless
hudutsuz
limitless
bitimsiz
limitless
{s} sayısız
limitless
son derece
limitless
{s} uçsuz bucaksız
limitless
{s} sonsuz
İngilizce - İngilizce
{a} limitless
without limits, boundless