with the probability or expectation of something happening

listen to the pronunciation of with the probability or expectation of something happening
İngilizce - Türkçe

with the probability or expectation of something happening teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in anticipation
Bir şeyin olması/gerçekleşmesi beklentisi içinde
in anticipation
peşin olarak
in anticipation
önceden
İngilizce - İngilizce
in anticipation
with the probability or expectation of something happening

  Heceleme

  with the prob·a·bi·li·ty or ex·pec·ta·tion of some·thing hap·pen·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  wîdh dhi präbıbîlıti ır ekspekteyşın ıv sʌmthîng häpnîng

  Telaffuz

  /wəᴛʜ ᴛʜē ˌpräbəˈbələtē ər ˌekspekˈtāsʜən əv ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈhapnəɴɢ/ /wɪð ðiː ˌprɑːbəˈbɪlətiː ɜr ˌɛkspɛkˈteɪʃən əv ˈsʌmθɪŋ ˈhæpnɪŋ/

  Günün kelimesi

  avaricious