willing to consider new and different ideas or opinions

listen to the pronunciation of willing to consider new and different ideas or opinions
İngilizce - Türkçe

willing to consider new and different ideas or opinions teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

open-minded
açık fikirli

Olduğunu düşündüğüm kadar açık fikirli olmadığını görebiliyorum. - I can see you're not as open-minded as I thought you were.

Bana gelince, uluslar arası klas bir insan olmaya çabalamak yerine, açık fikirli bir dünya insanı olmak istiyorum. - As for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.

open-minded
Açık görüşlü

Tom açık görüşlü, değil mi i? - Tom is open-minded, isn't he?

Daha açık görüşlü olman gerekir. - You should be more open-minded.

open-minded
Ufku geniş, serbest fikirli, açık görüşlü, yeni fikirlere açık
İngilizce - İngilizce
open-minded
willing to consider new and different ideas or opinions

  Heceleme

  will·ing to con·sid·er new and dif·fer·ent ideas or opinions

  Türkçe nasıl söylenir

  wîlîng tı kınsîdır nyu ınd dîfrınt aydiız ır ıpînyınz

  Telaffuz

  /ˈwələɴɢ tə kənˈsədər ˈnyo͞o ənd ˈdəfrənt īˈdēəz ər əˈpənyənz/ /ˈwɪlɪŋ tə kənˈsɪdɜr ˈnjuː ənd ˈdɪfrənt aɪˈdiːəz ɜr əˈpɪnjənz/

  Günün kelimesi

  abdicate