widely known, especially for something bad; infamous

listen to the pronunciation of widely known, especially for something bad; infamous
İngilizce - Türkçe

widely known, especially for something bad; infamous teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

notorious
{s} adı çıkmış

Ken'in adı çıkmış köpeğinin nerede olduğu Tom'un görüş alanının çok ötesinde bir sorun. - The whereabouts of Ken's notorious dog is an issue well beyond Ken's ken.

O adı çıkmış bir yalancı. - He's a notorious liar.

notorious
kötü şöhretli

Karasakal kötü şöhretli bir İngiliz korsandı. - Blackbeard was a notorious English pirate.

Tom kötü şöhretli bir ertelemeci. - Tom is a notorious procrastinator.

notorious
{s} dile düşmüş
notorious
mahut
notorious
kötü tanınmış

2011 yılının kötü tanınmış deyimi Kebap cinayetleridir. - The notorious expression of the year 2011 is Kebab murders.

notorious
namlı
notorious
notoriously dile düşmüş olarak
notorious
kötülüğüyle ün salmış
İngilizce - İngilizce
notorious
widely known, especially for something bad; infamous