cause a lack of order, disorganize, disarrange, disturb

listen to the pronunciation of cause a lack of order, disorganize, disarrange, disturb
İngilizce - Türkçe

cause a lack of order, disorganize, disarrange, disturb teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disorder
kargaşa
disorder
rahatsızlık

Fadıl ciddi bir zihinsel rahatsızlıktan muzdaripti. - Fadil was suffering from a serious mental disorder.

disorder
{i} düzensizlik

Bu düzensizlik affedilmez. - This disorderliness is inexcusable.

Bazı düzensizlikler mükemmel bir şekilde düzeltilebilr. - Some disorders can be corrected perfectly.

disorder
{i} karışıklık

Sokakta karışıklık hüküm sürüyor. - Disorder prevails in the street.

disorder
{f} sağlığını bozmak
disorder
{i} keşmekeş
disorder
karmaşa
disorder
dağınıklık
disorder
bozut
disorder
hastalık
disorder
patırtı
disorder
illet
disorder
{f} karıştırmak
disorder
nizamsız
disorder
kaçık
İngilizce - İngilizce
{f} disorder
cause a lack of order, disorganize, disarrange, disturb