want of ease; uneasiness

listen to the pronunciation of want of ease; uneasiness
İngilizce - Türkçe

want of ease; uneasiness teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unease
{i} tedirginlik; huzursuzluk
unease
huzursuzluk

Onlar toplumlarda huzursuzluk çıkarmayı amaçlamaktadır. - They aim to stir unease in societies.

İngilizce - İngilizce
unease
want of ease; uneasiness