protection, defence

listen to the pronunciation of protection, defence
İngilizce - Türkçe

protection, defence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ward
koğuş

Eğer gerçekten boş zamanın varsa, bir kitap oku. Koğuş kütüphanesinden bir tane ödünç al. - If you really have free time, read a book. Borrow one from the ward library.

ward
vesayet
ward
{i} bölge
ward
vesayet altında bulunan çocuk
ward
vasilik
ward
(Politika, Siyaset) koruyuculuk
ward
semt

Leyla semtteki herkesle flört etti. - Layla flirted with everyone on the ward.

ward
vesayet altındaki kimse
protection, defense
himaye
ward
{i} kilit dili
ward
emniyetli yerde korumak
ward
{i} şato dış avlusu
ward
{i} hapishane

Hapishane gardiyanının bir kadın olduğunu görmek çoğu insanı şaşırtır. - It surprises most people to find out that the prison warden is a woman.

Sen bir hapishanede on yıl boyunca gardiyandın. - You were a warden in a prison for ten years.

ward
geri çevirmek
ward
semtin oylarını kazanmaya çalışan kimse
ward
ward off savuşturmak
ward
{i} bölge, semt: city ward kentin semtlerinden biri
ward
{i} gözetim
ward
geçiştirmek
ward
{i} huk
İngilizce - İngilizce
ward
protection, defence