wake up

listen to the pronunciation of wake up
İngilizce - Türkçe
uyanmak

Ben saat 6.30'da uyanmak zorundayım. - I have to wake up at 6:30.

Bir fincan koyu kahve olmadan uyanmak zordur. - It is hard to wake up without a strong cup of coffee.

uyandırmak

Tom çocukları uyandırmak istemedi. - Tom didn't want to wake up the kids.

canlanmak
uykudan kalkmak
gözlerini açmak
uyandır

Annesi onu uyandırıncaya kadar Jim uyanmadı. - Jim didn't wake up until his mother woke him.

Sanırım Robert'ı uyandırmanın zamanı. - I believe it's time to wake up Robert.

(deyim) Uyanmak, aymak, gerçeklerin farkına varmak, hakikati görmek, kafası aymak
Yataktan kalkmak, uyanmak
(deyim) gerçeklerin farkına varmak wake (someone) up to sth. gerçeklerin farkına vardırmak
wake somebody up
uyandırmak
wake him up
kadar onu uyandırmak
wake up call
(deyim) yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu farkettirerek önlem alınmasını ya da mevcut durumda değişiklik yapılmasını sağlayacan olay

1999 İzmit depremi şehrin depreme uygun yapılara sahip olmadığını farkettiren olay oldu.

wake up call
Telefon ile uyandırma
wake up call
İnsanı bostan yere alarma geçiren durum
to wake up
gözlerini açmak
wakeup
uyandır
İngilizce - İngilizce
To become more aware of a real-life situation; to concentrate on the matter in hand
To awaken somebody
To awake
awaken, rouse from sleep; make alert
If something such as an activity wakes you up, it makes you more alert and ready to do things after you have been lazy or inactive. A cool shower wakes up the body and boosts circulation. see also wake 1
stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm clock
cause to become awake or conscious; "He was roused by the drunken men in the street"; "Please wake me at 6 AM "
stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm clock"
An act or instance of waking up
An act or instance of being awakened
wake up call
a telephone call made at a prearranged time to wake someone up
wake up call
something that alerts people to an unsatisfactory situation
wake up call
(deyim) an event that warns someone that they need to deal with an urgent or dangerous problem

1999 İzmit earthquake was a wake-up call to strengthen the city's buildings.

To wake up
satori
wake up to
If you wake up to something, you become aware of it. People should wake up to the fact that people with disabilities have got a vote as well
wakeup
The act of waking up
wake up

  Türkçe nasıl söylenir

  weyk ʌp

  Telaffuz

  /ˈwāk ˈəp/ /ˈweɪk ˈʌp/

  Etimoloji

  [ wAk ] (verb.) before 12th century. wake + up

  Ortak Eşdizimliler

  wake up call

  Videolar

  ... i wake up and we morning with a huge smile on my face ...
  ... There are days when I wake up, and I ...

  Günün kelimesi

  disinter