volley fire

listen to the pronunciation of volley fire
İngilizce - Türkçe
(Askeri) grup atışı
(Askeri) GRUP ATIŞI: Her topun atış sıhhatinin el verdiği imkan dahilinde ve diğer topları beklemeden belirli sayıda mermi attığı bir topçu ateş türü. Ayrıca bak "fire". VOLUNTARY ORDER OR RECALL TO ACTIVE DUTY: GÖNÜLLÜ FAAL GÖREVE ÇAĞRI: ABD ihtiyat asli teşkilleri mensupları veya kara ordu emeklilerinin, ABD faal askerlik hizmetinde, kendi muvakkatleriyle sürekli görev için emirle veya celp suretiyle çağrılmaları. Ayrıca bak "recall to actıve duty"
fire a volley
yaylım ateşi açmak
volley fire