volley, volley fire

listen to the pronunciation of volley, volley fire
İngilizce - Türkçe
yaylım ateşi
fire a volley
yaylım ateşi açmak
volley fire
(Askeri) grup atışı
volley fire
(Askeri) GRUP ATIŞI: Her topun atış sıhhatinin el verdiği imkan dahilinde ve diğer topları beklemeden belirli sayıda mermi attığı bir topçu ateş türü. Ayrıca bak "fire". VOLUNTARY ORDER OR RECALL TO ACTIVE DUTY: GÖNÜLLÜ FAAL GÖREVE ÇAĞRI: ABD ihtiyat asli teşkilleri mensupları veya kara ordu emeklilerinin, ABD faal askerlik hizmetinde, kendi muvakkatleriyle sürekli görev için emirle veya celp suretiyle çağrılmaları. Ayrıca bak "recall to actıve duty"
volley, volley fire