used sarcastically to acknowledge a major mistake

listen to the pronunciation of used sarcastically to acknowledge a major mistake
İngilizce - Türkçe

used sarcastically to acknowledge a major mistake teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

oops
hop!

Hop, sanıyorum Tom'u unuttuk. - Oops, I think we forgot Tom.

oops
aman!

Aman! Parmağım kaydı. - Oops! My finger slipped!

oops
bir hata yapıldığında söylenir: Ay! Hay Allah!
oops
unlem Ay! Abo!
oops
{ü} Ay!
İngilizce - İngilizce
oops
used sarcastically to acknowledge a major mistake

  Heceleme

  used sar·cas·ti·cal·ly to ac·knowl·edge a ma·jor mis·take

  Türkçe nasıl söylenir

  yuzd särkästîkli tı äknälîc ı meycır mîsteyk

  Telaffuz

  /ˈyo͞ozd särˈkastəklē tə akˈnäləʤ ə ˈmāʤər məˈstāk/ /ˈjuːzd sɑːrˈkæstɪkliː tə ækˈnɑːlɪʤ ə ˈmeɪʤɜr mɪˈsteɪk/