used for exact or precise measurement

listen to the pronunciation of used for exact or precise measurement
İngilizce - Türkçe

used for exact or precise measurement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

precision
kesinlik

Kesinlik matematikte önemlidir. - Precision is important in math.

Ölçümde kesinlik önemlidir. - Precision in measurement is important.

precision
(Mühendislik) hassasiyet

Kusursuz hassasiyet, ölçümde gereklidir. - Flawless precision is required in the measurements.

Bu haritacı haritalarda hassasiyeti ile ünlüdür. - This cartographer is famous for the precision in his maps.

precision
belginlik
precision
duyarlı
precision
(Ticaret) açıklık
precision
tamlık
precision
duyarlık
precision
doğruluk
precision
{i} hassasiyet [müh.]
precision
vuzuh
precision
{i} dakiklik
precision
{s} hassas: a precision instrument hassas
precision
precision bombing tam isabetli bombardıman
precision
dakik
precision
kesinlik (tekrarlı analizlerde birbirine yakın sonuçlar elde edebilme derecesidir)
precision
hassas

Kusursuz hassasiyet, ölçümde gereklidir. - Flawless precision is required in the measurements.

Ölçümde hassasiyet gereklidir. - Precision in measurement is necessary.

İngilizce - İngilizce
precision
used for exact or precise measurement

  Heceleme

  used for ex·act or pre·cise meas·ure·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  yuzd fôr îgzäkt ır prisays mejırmınt

  Telaffuz

  /ˈyo͞ozd ˈfôr əgˈzakt ər prēˈsīs ˈmeᴢʜərmənt/ /ˈjuːzd ˈfɔːr ɪɡˈzækt ɜr priːˈsaɪs ˈmɛʒɜrmənt/

  Günün kelimesi

  schlemiel