untruthfulness

listen to the pronunciation of untruthfulness
İngilizce - Türkçe
yalancılık
lying
{i} yalan söyleme

Jack asla yalan söylemediğini söyledi fakat yalan söylüyordu. - Jack said he had never told a lie, but he was lying.

O yalan söylemeye çekinmez. - He has no scruples about lying.

lying
{i} yalancılık
lying
{i} yatış
lying
bulunan
untruthful
sahte
lying
yatma

Bütün gün yatakta yatmaktan usandım. - I got tired of lying in bed all day.

lying
uzanan
lying
yatan

Otun üstünde yatan köpek benimdir. - The dog lying on the grass is mine.

Tom sokakta yatan bir ayyaşı fark etti. - Tom noticed a drunkard lying in the street.

untruthful
yalancı
lying
(Tıp) 1.Doğum, çocuk doğurma
lying
lie yat/yalan söyle
lying
lying to faça edip yatma
lying
{i} yatacak yer
lying
(Askeri) YALANCI, YALANCILIK
lying
(Tıp) Lohusalık. (Bakınız: Child-bed)
lying
yatacaklying çocuk doğurma
lying
uzanma

Uzanmadığını biliyorum. - I know you're not lying.

Kyoko, çimde uzanmaktadır. - Kyoko is lying on the grass.

untruth
{i} uydurma
untruth
{i} yalan
untruth
{i} asılsızlık
untruth
gerçeksizlik
untruth
{i} sahtelik
untruth
{i} vefasızlık
untruth
mugalata
untruthful
untruth fulnessgerçeksizlik
untruthful
untruthfullyyalanla
untruthful
{s} vefasız
untruthful
{s} yalan
untruthful
{s} asılsız
untruthful
{s} uydurma
untruthful
yalan/yalancı
İngilizce - İngilizce
Something which is untrue; untruth
The state of being untruthful; dishonesty
{i} quality of being untruthful
the quality of being untruthful
lying
untruth
the condition of being false
untruth
a lie or falsehood
untruth
{n} a falsehood, falsity, false assertion, lie
untruth
{i} lie; condition of being untrue
untruth
The quality of being untrue; contrariety to truth; want of veracity; also, treachery; faithlessness; disloyalty
untruth
An untruth is a lie. The Advertising Standards Authority accused estate agents of using blatant untruths I have never uttered one word of untruth. = falsehood. a lie - used when you want to avoid saying the word 'lie'
untruth
That which is untrue; a false assertion; a falsehood; a lie; also, an act of treachery or disloyalty
untruth
untrue
untruthful
Not truthful; unveracious; contrary to the truth or the fact
untruthful
Not giving the truth; providing untrue facts; lying
untruthful
Pertaining to falsehood; corrupt; dishonest
untruthful
{s} dishonest, lying, deceitful, insincere; false, not true
untruthful
If someone is untruthful or if they say untruthful things, they are dishonest and say things that they know are not true. He must not be untruthful, or a coward Some people may be tempted to give untruthful answers. truthful. dishonest or not true
untruthful
not expressing or given to expressing the truth; "the statement given under oath was untruthful"; "an untruthful person
untruthful
not expressing or given to expressing the truth; "the statement given under oath was untruthful"; "an untruthful person"
untruthfulness