unit of volume; capacity equal to 1000 liters

listen to the pronunciation of unit of volume; capacity equal to 1000 liters
İngilizce - Türkçe

unit of volume; capacity equal to 1000 liters teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cubic meter
metreküp

Bir metreküp, 1000 litreye karşılık gelmektedir. - A cubic meter corresponds to 1000 liters.

cubic meter
metre küp
İngilizce - İngilizce
cubic meter
unit of capacity
{i} unit for measuring volume
unit of volume; capacity equal to 1000 liters