metre küp

listen to the pronunciation of metre küp
Türkçe - İngilizce
cbm
cubic meter
cubic metre
metreküp
cubic meter

A cubic meter corresponds to 1000 liters. - Bir metreküp, 1000 litreye karşılık gelmektedir.

metreküp
cubic metre
Türkçe - Türkçe
Kenarı bir metre olan bir küpün oylumuna eşit, oylum ölçüsü birimi (kısaltması m3)
metre küp