unexpectedness

listen to the pronunciation of unexpectedness
İngilizce - Türkçe
ansızın olma
tepeden inmecilik
unexpected
beklenmedik

Sigorta bize içinde yaşadığımız dünyanın tamamen güvenli olmadığını hatırlatıyor; biz hastalanabiliriz ya da beklenmedik şeylerle karşılaşabiliriz. - Insurance makes us remember that the world we live in isn't completely safe; we might fall ill, face danger or encounter the unexpected.

Ben dün beklenmedik bir şekilde otobüste benim eski bir arkadaşla karşılaştım. - I unexpectedly met an old friend of mine on the bus yesterday.

unexpected
(Osmanlıca) sünuhat
unexpected
ummadık

Bir şey kesin; ummadık taş, baş yarabilir. - One thing's for sure: you can expect the unexpected.

unexpected
beklenmez
unexpected
(Osmanlıca) zuhurat
unexpected
beklenmeyen

Tom için, kovulmak beklenmeyen bir şoktu. - For Tom, getting fired was an unexpected shock.

O, oldukça beklenmeyen bir durumdur. - That is rather unexpected.

unexpected
Umulmayan

Umulmayan şeyden korkma ama kendini buna hazırla. - Do not fear the unexpected, but be prepared for it.

Ve sonra umulmayan bir şey cereyan etti. - And then something unexpected occurred.

unexpected
beklenilmedik
unexpected
ani olarak
unexpected
{s} umulmadık

Aniden umulmadık bir şey meydana geldi. - Suddenly, something unexpected happened.

Üç yıllık yokluğun ardından umulmadık bir şekilde ortaya çıktı. - He appeared unexpectedly after three years of absence.

unexpected
{s} davetsiz

Davetsiz misafirleri sevmiyoruz. - We don't like unexpected guests.

Her zaman davetsiz gelir mutluluk. - Happiness is always unexpected.

unexpected
unexpectednessansızın olma
unexpected
unexpectedlybeklenilmeden
unexpected
beklenilmeyen
unexpected
ansızın

O ansızın sana aptal dedi. - He unexpectedly called you stupid.

İngilizce - İngilizce
{n} suddenness, a sudden state
The state of being unexpected
extraordinariness by virtue of being unexpected; "the unexpectedness of the warm welcome"
extraordinariness by virtue of being unexpected; "the unexpectedness of the warm welcome
{i} state of being unexpected, state of being unforeseen; unpredictability
inexpectedness
unexpected
not expected, anticipated or foreseen
unexpected
{a} not expected, not hoped, sudden
Unexpected
surprise
Unexpected
inexpected
unexpected
causing surprise or amazement by not being expected; "the curtains opened to reveal a completely unexpected scene"
unexpected
If an event or someone's behaviour is unexpected, it surprises you because you did not think that it was likely to happen. His death was totally unexpected He made a brief, unexpected appearance at the office + unexpectedly un·ex·pect·ed·ly Moss had clamped an unexpectedly strong grip on his arm. used to describe something that is surprising because you were not expecting it
unexpected
{s} not expected, unanticipated, unforeseen, surprising
unexpected
not foreseen; "unsuspected difficulties arose"; "unsuspected turnings in the road
unexpected
not expected or anticipated; "unexpected guests"; "unexpected news"
unexpected
not planned; "an unexpected pregnancy"
unexpected
not expected or anticipated; "unexpected guests"; "unexpected news" happening or coming quickly and without warning; "a sudden unexpected development" not planned; "an unexpected pregnancy" causing surprise or amazement by not being expected; "the curtains opened to reveal a completely unexpected scene" not foreseen; "unsuspected difficulties arose"; "unsuspected turnings in the road
unexpected
made necessary by an unexpected situation or emergency; "a forced landing"
unexpected
Not expected; coming without warning; sudden
unexpected
happening or coming quickly and without warning; "a sudden unexpected development"
unexpected
not foreseen; "unsuspected difficulties arose"; "unsuspected turnings in the road"
unexpectedness