undisguised

listen to the pronunciation of undisguised
İngilizce - Türkçe
{s} kılık değiştirmemiş
açık
gizlenmemiş
{s} yapmacıksız
bald
{s} kel

Kelliğin tedavisi yoktur. - There's no cure for baldness.

Tom kelliğini gizlemek için şapkasını çıkarmadı. - Tom kept his hat on to hide his baldness.

bald
{s} kılsız; tüysüz
bald
dazla

Annemin amcası dazlaktır. - My mother's uncle is as bald as an egg.

bald
dımdızlak
bald
yüzsüz
bald
sade
bald
süssüz
bald
{s} kabak
bald
{s} saçsız
bald
{s} dazlak (Argo)
bald
çorak
bald
{s} yavan
bald
{s} tüysüz
bald
süssüz gizli olmayan
bald
{s} dazlak

Annemin amcası dazlaktır. - My mother's uncle is as bald as an egg.

bald
saçları kısmen veya tamamen dökülmüş
bald
baldpate kel kimse
bald
{s} sıkıcı
bald
aşikar
İngilizce - İngilizce
{a} open, artless, sincere, honest
{s} not disguised, without a disguise, overt, unconcealed
plain to see; "undisguised curiosity"
Not disguised
If you describe someone's feelings as undisguised, you mean that they show them openly and do not make any attempt to hide them. Hean looked down at Bauer in undisguised disgust By mid-season the hostility between the two was undisguised. an undisguised feeling is clearly shown and not hidden
plain to see; "undisguised curiosity
bald
undisguisedly
In an undisguised manner; openly
undisguised