unauthorized access to confidential or sensitive information

listen to the pronunciation of unauthorized access to confidential or sensitive information
İngilizce - İngilizce
disclosure
unauthorized access to confidential or sensitive information

  Heceleme

  un·au·thor·ized ac·cess to con·fi·den·tial or sen·si·tive in·for·ma·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ınôthırayzd äkses tı känfıdenşıl ır sensıtîv înfôrmeyşın

  Telaffuz

  /ənˈôᴛʜərˌīzd ˈakˌses tə ˌkänfəˈdensʜəl ər ˈsensətəv ənˈfôrˈmāsʜən/ /ənˈɔːθɜrˌaɪzd ˈækˌsɛs tə ˌkɑːnfəˈdɛnʃəl ɜr ˈsɛnsətɪv ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən/

  Günün kelimesi

  crestfallen