umutsuz

listen to the pronunciation of umutsuz
Türkçe - İngilizce
desperate

She wanted desperately to get her vengeance. - Umutsuzca intikamını almak istedi.

Tom wanted desperately to believe what Mary said was true. - Tom Mary'nin söylediğinin gerçek olduğuna umutsuzca inanmak istedi.

hopeless

Tell her this is hopeless. - Ona bunun umutsuz olduğunu söyle.

It's all so hopeless. - Onun hepsi çok umutsuz.

despondent
abject
desponding
desperateness
heavy hearted
remediless
futureless
past hope
bereft of hope
despairing
dead end
hopeless, desperate, despondent ümitsiz
bleak

Despite concerted effort by the government and private actors, the language's future is bleak. - Hükümet ve özel aktörlerin çok güçlü çabalarına rağmen dilin geleceği umutsuzdur.

blue
moody
Umut
(isim) Hope

Your students have given us new hope. - Öğrencileriniz bize yeni umut verdi.

Hope, not fear, is the creative principle in human affairs. - Korku değil, umut insan ilişkilerinde yaratıcı ilkedir.

umutsuz girişim
nonstarter
umutsuz olmak
despair of
umutsuz aşk
hopeless love
umutsuz biçimde
hopelessly
umutsuz durum
(Argo) basket case
umutsuz duruma gelmek
(deyim) be at a dead end
umutsuz görünmek
(deyim) look bad
umutsuz kimse
desperado
umut
wish
umut
{i} expectation

I had great expectations for Tom. - Tom için büyük umutlarım vardı.

umut
{i} trust
umut
hopeful

Parents were hopeful about the future. - Ebeveynler gelecek hakkında umutluydu.

There are numerous reasons to be hopeful. - Umutlu olmak için çok sayıda sebep var.

umut
esperance
umut
{i} expectancy
umut
prospect

Our prospects for victory are excellent at the moment. - Zafer umutlarımız şu anda mükemmel.

They were sanguine about the company's prospects. - Onlar şirketin umutları hakkında iyimserdi.

umut
promise
'auszihtslo:s çaresiz, umutsuz
'Auszihtslo: 's helpless, hopeless
umut
out of hope
umut
to hope

To hope is better than to despair. - Umutlanmak umutsuzluktan iyidir.

I guess it was too much to hope for. - Sanırım bu umut etmek için çok fazlaydı.

umut
hope that
umut
expectance
umut
hope; expectation
Türkçe - Türkçe
Düzeleceği veya iyileşeceği sanılmayan, ümitsiz
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit: "Pamuk tarlaları kavrulmuş, çocuklar hasta, kadınlar güçsüz, erler umutsuzdu."- N. Araz
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
ümitsiz
umut
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
umut
Bu duyguyu veren kimse veya şey: "Bir tek umut, bir avuç askerde ve Mustafa Kemal denen bir isimdedir."- F. R. Atay
umut
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit: "Bu umudum, şimdi yavaş yavaş ölüyor."- H. E. Adıvar
umut
Bu duyguyu veren kimse veya şey
umutsuz