tuzla buz etmek

listen to the pronunciation of tuzla buz etmek
Türkçe - İngilizce
to smash to smithereens, to break to pieces
shatter
smash to smithereens
tuzla buz etmek