troublesome, presenting a problem, presenting a difficulty

listen to the pronunciation of troublesome, presenting a problem, presenting a difficulty
İngilizce - Türkçe

troublesome, presenting a problem, presenting a difficulty teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

problematic
problematik
problem
problem
problem
sorun

Bu sorun tartışılmaya değer. - This problem is worth discussing.

Bu hayvanın, bazı kalıtsal sorunları varmış gibi görünüyor. - There seems to be some genetic problem with this animal.

problem
{i} muamma
problem
{i} mat. problem
problem
tezli piyes
problem
{i} bilinmez
problem
{s} problemli, problem: problem child problem çocuk
problem
{s} problemli

Bir çocuğu ne kadar şımartırsak, o kadar problemli olur. - The more we spoil a child, the more problematic he will be.

problem
{s} sorun yaratan
problem
{i} sorun, mesele, problem
problem
{s} sorunlu

Agh. Annemden bir hediye almak için uzun bir süre bekledim. Ancak, çok sorunludur. - Agh. I waited for a long time for the receipt of a present from my mother. However, it's very problematic.

Erkek arkadaşın sorunlu bir kişi ama bırakmak ya da kopmak için yeterince iyi bir neden değil. - Your boyfriend is a problematic person, but that's not a good enough reason to give up or break off your relationship.

problem
problem play bir sorunu işleyen oyun
problem
problem child problem çocuk
problem
(isim) problem, sorun, mesele, muamma, bilinmez
problematic
{s} kuşku uyandıran
İngilizce - İngilizce
{s} problematical
{s} problem
{s} problematic
troublesome, presenting a problem, presenting a difficulty