to walk in an awkward, drunken fashion

listen to the pronunciation of to walk in an awkward, drunken fashion
İngilizce - Türkçe

to walk in an awkward, drunken fashion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

stagger
{f} tökezlemek
stagger
(Askeri) kanat kademelenmesi
stagger
{i} yalpalama
stagger
şoke etmek
stagger
afallatmak
stagger
ayrı ayrı zamanlara göre düzenlemek
stagger
sendelemek
stagger
{i} çakışmayacak şekilde düzenleme
stagger
sersem etmek
stagger
{i} sersemleme
stagger
{i} bocalama
stagger
(fiil) derecelendirmek, sendelemek, tökezlemek, yalpalamak, bocalamak, tereddüd etmek, sersemlemek, çakışmayacak şekilde düzenlemek
stagger
sersemleşme
stagger
{f} (bir işi) posta posta yaptırmak
stagger
{f} hayrete düşürmek; şoke etmek
stagger
{f} derecelendirmek
stagger
{f} bocalamak
stagger
ço
stagger
{i} sendeleme
İngilizce - İngilizce
stagger
to walk in an awkward, drunken fashion