to utter sharply and shrilly; to utter in or with a shriek or shrieks

listen to the pronunciation of to utter sharply and shrilly; to utter in or with a shriek or shrieks
İngilizce - Türkçe

to utter sharply and shrilly; to utter in or with a shriek or shrieks teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shriek
çığlık atmak
shriek
haykırmak
shriek
{i} acı feryat
shriek
{i} feryat
shriek
{i} yaygara
shriek
{f} acı acı bağırmak
shriek
{f} feryat et
shriek
{f} feryat etmek
shriek
{f} avazı çıktığı kadar bağırmak
shriek
{f} yırtınmak
shriek
çığlık

Tom Bir uzaylı gördüm! diye çığlık attı. Mary Gerçekten mi? diye espri yaptı. - I saw an alien! shrieked Tom. Really? quipped Mary.

İngilizce - İngilizce
shriek
to utter sharply and shrilly; to utter in or with a shriek or shrieks