to train, educate, teach

listen to the pronunciation of to train, educate, teach
İngilizce - Türkçe

to train, educate, teach teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disciple
mürit

Utangaç mürit onun cevabını mırıldandı. - The shy disciple mumbled his answer.

Usta gibi, mürit gibi. - Like master, like disciple.

disciple
şakirt
disciple
havari

İsa'nın havarilerinden birinin adı Paulus'tu. - One of Jesus' disciples was named Paul.

disciple
{i} öndere bağlı olan kimse
disciple
havari/öğrenci
disciple
havarilik
disciple
talebe
disciple
{i} çömez
disciple
talebelik
disciple
{i} öğrenci
disciple
discipleship taraftarlık
İngilizce - İngilizce
disciple

fraile youth is oft to follie led, / Through false allurement of that pleasing baite, / That better were in vertues discipled .

to train, educate, teach