mürit

listen to the pronunciation of mürit
Türkçe - İngilizce
disciple (in a dervish order who is serving his novitiate)
disciple

The shy disciple mumbled his answer. - Utangaç mürit onun cevabını mırıldandı.

Like master, like disciple. - Usta gibi, mürit gibi.

follower
chela
Türkçe - Türkçe
Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvuf yollarını öğrenen kimse
Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse
Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse: "Ankara'ya geldiği zaman Hacı Bayram'ı müritleriyle ovada mahsul toplarken görür."- A. H. Tanpınar
MÜRİT
(Hukuk) Emreden; bir şeyhe bağlı bulunan
mürit