to trade one commodity for another, without using money

listen to the pronunciation of to trade one commodity for another, without using money
İngilizce - Türkçe

to trade one commodity for another, without using money teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

barter
takas

İlkel toplumlarda takas kullanılmıştır. - In primitive societies barter was used.

Tüm yönetim uzlaşma ve takas üzerine kurulmuştur. - All government is founded on compromise and barter.

barter
değiş tokuş yapmak
barter
değişmek
barter
(Ticaret) değişim
barter
barter takas et
barter
(Kanun) değiştokuş
barter
{f} mübâdele etmek
barter
değiştirmek
barter
{f} trampa etmek
barter
tokuş etmek
barter
takas yapmak
barter
(Kanun) mal mübadelesi
barter
(for/with ile) takas etmek
barter
değiş tokuş etmek
barter
değiş tokuş

Bilgi değiş tokuş ediyordu. - He was bartering information.

barter
(isim) takas, trampa, değiş tokuş, mübâdele
barter
{i} trampa
İngilizce - İngilizce
barter
to trade one commodity for another, without using money