to terrify, to fill with panic

listen to the pronunciation of to terrify, to fill with panic
İngilizce - Türkçe

to terrify, to fill with panic teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

amaze
{f} şaşırtmak

Sizin şefkatiniz beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. - Your compassion never ceases to amaze me.

Tom beni şaşırtmaktan asla vaz geçmez. - Tom never ceases to amaze me.

amaze
{f} afallatmak
amaze
şaşkınlık uyandırmak
amaze
şaşkına çevirmek
amaze
hayret uyandırmak
amaze
hayrette bırakmak
amaze
hayrete düşürmek
amaze
şaşırt

Onun hafızası beni şaşırtıyor. - His memory amazes me.

Sirkler çocukları şaşırttı ve sevindirdi. - The circus amazed and delighted the children.

amaze
acayip amazingly şaşılacak surette
amaze
garip
amaze
hayret verici
amaze
{f} hayran bırakmak
amaze
amazing şaşırtıcı
amaze
amazement hayret
amaze
{f} hayret ettirmek
amaze
şaşkınlık

Tom şaşkınlık içinde izledi. - Tom watched in amazement.

İkimiz de şaşkınlık içinde gülümsedik. - We both smiled in amazement.

İngilizce - İngilizce
amaze

amazeth many men that are to speak or show themselves in public assemblies, or before some great personages .

to terrify, to fill with panic