to tell whats going to happen in the future

listen to the pronunciation of to tell whats going to happen in the future
İngilizce - Türkçe

to tell whats going to happen in the future teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

foretell
{f} kehanette bulunmak
foretell
önceden bilmek
foretell
geleceği haber vermek
foretell
önceden haber ver

Baykuşlar ölümü önceden haber verebilirler. - The owls foretell the death.

foretell
kestirimde bulunmak
foretell
{f} önceden haber vermek
foretell
{f} mek
foretell
{f} (fore.told) önceden haber vermek; kehanette bulunmak
foretell
önceden söyle
foretell
{f} gaipten haber vermek
İngilizce - İngilizce
foretell
to tell whats going to happen in the future

    Heceleme

    to tell whats Go·ing to hap·pen in the fu·ture

    Türkçe nasıl söylenir

    tı tel hwıts gōîn tı häpın în dhi fyuçır

    Telaffuz

    /tə ˈtel hwəts ˈgōən tə ˈhapən ən ᴛʜē ˈfyo͞oʧər/ /tə ˈtɛl hwəts ˈɡoʊɪn tə ˈhæpən ɪn ðiː ˈfjuːʧɜr/

    Günün kelimesi

    schmendrik