to take into the hand; to take up; to help

listen to the pronunciation of to take into the hand; to take up; to help
İngilizce - Türkçe

to take into the hand; to take up; to help teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

uptake
(Tıp) alınım
uptake
(Tıp) alım
uptake
{i} anlama

Tom anlamada oldukça hızlı. - Tom's pretty quick on the uptake.

uptake
(Askeri) boşaltma
uptake
çekiş bacası
uptake
kaldırma
uptake
çekiş borusu
uptake
yükseltme
uptake
(Tekstil) çektirme
uptake
hazırcevap
uptake
kavrayışlı
uptake
{i} hava bacası
uptake
kazandan bacaya giden boru
uptake
{i} kavrama

O iyi bir çocuk - kavramada çok hızlı ve yapılması gerekeni yapar. - He's a good kid - very quick on the uptake and he does whatever needs to be done.

uptake
kavrayış
uptake
uyanık
uptake
{i} kazan borusu
uptake
(Tıp) Bir doku veya organın belli bir maddeyi yapısına alma yeteneğin, yapısına alma, tutma
İngilizce - İngilizce
uptake
to take into the hand; to take up; to help