to study hard, usually in preparation for a test

listen to the pronunciation of to study hard, usually in preparation for a test
İngilizce - Türkçe

to study hard, usually in preparation for a test teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bone up on
(deyim) Sıkı çalışmak, sıkı hazırlanmak (özellikle sınav, test vs. için)
bone up on
ineklemek
bone up on
çok çalışmak
İngilizce - İngilizce
(deyim) bone up on
to study hard, usually in preparation for a test