to study a plant or other organism's anatomy similarly

listen to the pronunciation of to study a plant or other organism's anatomy similarly
İngilizce - Türkçe

to study a plant or other organism's anatomy similarly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dissect
{f} incelemek

Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık. - We dissected a frog to examine its internal organs.

O, hayvan cesetlerini parçalayarak incelemek ve geceleri sokaklarda insanları gizlice takip etmek gibi korkunç aktivitelerle uğraşmaktan hoşlanır. - He enjoys engaging in macabre activities such as dissecting animal corpses and stalking people on the street at night.

dissect
{f} parçalara ayırmak
dissect
dikkatle incelemek
dissect
parçalara ayırıp incelemek
dissect
parçalara ayır

Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık. - We dissected a frog to examine its internal organs.

dissect
{f} parçalayıp incelemek
dissect
dissection teşrih
dissect
{f} inceden inceye incelemek
dissect
dissecting teşrih
dissect
inceden inceye tetkik etmek
dissect
teşrih etmek
dissect
(Biyoloji) ayır

Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık. - We dissected a frog to examine its internal organs.

dissect
tahlil
dissect
teşrih edilen şey
dissect
(Tıp) Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek
dissect
{f} kesip parçalara ayırmak
dissect
tahlil etmek
dissect
{f} kadavrayı incelemek
İngilizce - İngilizce
dissect
to study a plant or other organism's anatomy similarly

  Heceleme

  to stu·dy a plant or oth·er organism's a·na·to·my si·mi·lar·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  tı stʌdi ı plänt ır ʌdhır ôrgınîzımz ınätımi sîmılırli

  Telaffuz

  /tə ˈstədē ə ˈplant ər ˈəᴛʜər ˈôrgəˌnəzəmz əˈnatəmē ˈsəmələrlē/ /tə ˈstʌdiː ə ˈplænt ɜr ˈʌðɜr ˈɔːrɡəˌnɪzəmz əˈnætəmiː ˈsɪməlɜrliː/

  Günün kelimesi

  aphrodisiac