to start, to initiate or take the first step into something

listen to the pronunciation of to start, to initiate or take the first step into something
İngilizce - Türkçe

to start, to initiate or take the first step into something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

begin
başlamak

Şaşırmak, merak etmek, anlamaya başlamaktır. - To be surprised, to wonder, is to begin to understand.

O, bize başlamak için sinyal verdi. - He gave us the signal to begin.

begin
{f} başlatmak
begin
başla

Mağazaya gidiyorum ve kimi görüyorum? Onunla son kez buluştuğumuzdan beri kendisinde neler gittiğini bana hemen anlatmaya başlayan bir Amerikan arkadaşımı. - I go into the store, and who do I see? An American friend, who immediately begins to tell me what has been going on with him since we last met.

Okul dokuzda başlar ve altıda biter. - School begins at nine and is over at six.

begin
zuhur etmek
begin
{f} girişmek
begin
ön ayak olmak
begin
çığır açmak
begin
başlangıç

Bütün başlangıçlar zordur. - All beginnings are difficult.

İyi bir başlangıç iyi bir bitiş yapar. - A good beginning makes a good ending.

begin
bismillah demek
begin
atılmak
begin
açmak
begin
adım atmak
begin
{f} koyulmak
begin
(fiil) başlamak, girişmek, koyulmak, başlatmak, meydana gelmek, doğmak, önayak olmak
begin
{f} meydana gelmek, vücut bulmak
begin
{f} (be.gan, be.gun, --ning)
begin
{f} önayak olmak
begin
ilk adımı atmak meydana gelmek
İngilizce - İngilizce
begin
to start, to initiate or take the first step into something