to spontaneously release pressure or tension

listen to the pronunciation of to spontaneously release pressure or tension
İngilizce - Türkçe

to spontaneously release pressure or tension teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

erupt
{f} patlamak

Mary patlamak üzere olan bir volkan gibi görünüyordu. - Mary looked like a volcano about to erupt.

Tom patlamak üzere olan bir volkan gibi görünüyordu. - Tom looked like a volcano about to erupt.

erupt
{f} (yanardağ) püskürmek
erupt
{f} çıkagelmek
erupt
(Tıp) erüpt
erupt
püskürmek (volkan)
erupt
püskürmen
erupt
püskürmek (yanardağ)
erupt
püskürmek
erupt
(yanardağ) patlamak
erupt
patlak vermek
erupt
oluşmak
erupt
patla

1918 yılında, pirinç fiyatından kaynaklanan ayaklanmalar tüm dünyada patlak verdi. - In 1918, revolts due to the price of rice erupted all around the country.

Yanardağ patlamasını kıtlık izledi. - Famine followed upon the eruption of the volcano.

erupt
{f} çıkmak
erupt
{f} fışkırmak
erupt
püskür

Bárðarbunga İzlanda'da püskürüyor. - The Bárðarbunga is erupting in Iceland.

Etna dağı püskürdü, Sicilya'ya volkanik kaya yağdırıyor. - Mount Etna has erupted, showering Sicily in volcanic rock.

erupt
patlayıp çıkmak
İngilizce - İngilizce
erupt
to spontaneously release pressure or tension

  Heceleme

  to spon·ta·ne·ous·ly re·lease pres·sure or ten·sion

  Türkçe nasıl söylenir

  tı spänteyniısli rilis preşır ır tenşın

  Telaffuz

  /tə spänˈtānēəslē rēˈlēs ˈpresʜər ər ˈtensʜən/ /tə spɑːnˈteɪniːəsliː riːˈliːs ˈprɛʃɜr ɜr ˈtɛnʃən/

  Günün kelimesi

  hendiadys