to sound, as a bell; to knell

listen to the pronunciation of to sound, as a bell; to knell
İngilizce - Türkçe

to sound, as a bell; to knell teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

knoll
çıkıntılı yer
knoll
şişkinlik
knoll
kabarıklık
knoll
küçük tepe
knoll
(isim) tepecik
knoll
{i} tepecik
knoll
okyanusal tabandan yükselen, denizaltı dağından daha küçük, yuvarlatılmış şekle sahip su-altı yükseltisi
İngilizce - İngilizce
knoll
to sound, as a bell; to knell