to slope, to form or cast obliquely

listen to the pronunciation of to slope, to form or cast obliquely
İngilizce - Türkçe

to slope, to form or cast obliquely teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

slant
{s} eğilimli
slant
taksim işareti
slant
taksim
slant
yana yatmak
slant
eğilmek
slant
görüş
slant
{i} eğimli

Onunki geriye doğru eğimli iken onun el yazısı ileri doğru eğimlidir. - His handwriting slants forwards, whereas hers slants backwards.

slant
-in lehinde ifade etmek
slant
görüş açısı
slant
{i} eğrilik
slant
slantwisemeyilli olarak
slant
alay
slant
{f} meyilli olmak
slant
{f} eğmek
slant
eğri
slant
{i} meyil
slant
{f} yönelmek
slant
kendi görüşüne göre anlatmak
İngilizce - İngilizce
{v} slant
to slope, to form or cast obliquely