to seem to be like that to (someone)

listen to the pronunciation of to seem to be like that to (someone)
İngilizce - Türkçe
öyle gelmek
seem to be
görünmek

Sivrisinekler koyu giysiler giyen insanlar için daha çekici görünmektedir. - Mosquitoes seem to be more attracted to people wearing dark clothes.

seem to be
görün

Romancılar ve şairler gibi yazarlar bilimin avantajından çok fazla yararlanıyor gibi görünmüyorlar. - Writers such as novelists and poets don't seem to benefit much from the advance of science.

Biraz keyifsiz gibi görünüyorsun. - You seem to be a little under the weather.

to seem to be like that to (someone)