to see or discover at a distance, to know

listen to the pronunciation of to see or discover at a distance, to know
İngilizce - Türkçe

to see or discover at a distance, to know teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ken
görüş açısı
ken
{f} bilmek
ken
{f} bil

Ken gelecek defa ne söyleyeceğini bilmiyordu. - Ken didn't know what to say next.

Ken her şeyi biliyormuş gibi konuşur. - Ken talks as if he knew everything.

ken
{f} İskoç. bilmek, anlamak, tanımak
ken
{i} bilgi alanı
ken
{i} görüş alanı

Ken'in adı çıkmış köpeğinin nerede olduğu Tom'un görüş alanının çok ötesinde bir sorun. - The whereabouts of Ken's notorious dog is an issue well beyond Ken's ken.

ken
{f} tanımak
İngilizce - İngilizce
{v} ken
to see or discover at a distance, to know