to sail on one tack farther than is necessary

listen to the pronunciation of to sail on one tack farther than is necessary
İngilizce - Türkçe

to sail on one tack farther than is necessary teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

overreach
hile ile yenmek
overreach
yetişip geçmek
overreach
dolandır
overreach
{f} ötesine geçmek
overreach
dolandırmak yürürken art ayağının tırnağı ön ayağının ökçesine dokunmak fazla yüklen
overreach
{f} boyunu aşmak
overreach
{f} arka ayağı ön ayağına değmek (at)
overreach
{f} aldatmak, dolandırmak
İngilizce - İngilizce
overreach
to sail on one tack farther than is necessary

  Heceleme

  to sail on one tack far·ther than I·s nec·es·sa·ry

  Türkçe nasıl söylenir

  tı seyl ôn hwʌn täk färdhır dhın îz nesıseri

  Telaffuz

  /tə ˈsāl ˈôn ˈhwən ˈtak ˈfärᴛʜər ᴛʜən əz ˈnesəˌserē/ /tə ˈseɪl ˈɔːn ˈhwʌn ˈtæk ˈfɑːrðɜr ðən ɪz ˈnɛsəˌsɛriː/