to resolve into components and describe separately

listen to the pronunciation of to resolve into components and describe separately
İngilizce - İngilizce
parse
to resolve into components and describe separately

  Heceleme

  to re·solve in·to components and de·scribe sep·a·rate·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  tı rizälv întı kımpōnınts ınd dîskrayb seprıtli

  Telaffuz

  /tə rēˈzälv əntə kəmˈpōnənts ənd dəˈskrīb ˈseprətlē/ /tə riːˈzɑːlv ɪntə kəmˈpoʊnənts ənd dɪˈskraɪb ˈsɛprətliː/