to render ludicrous by imitating the language of

listen to the pronunciation of to render ludicrous by imitating the language of
İngilizce - İngilizce
parody
to render ludicrous by imitating the language of

  Heceleme

  to rend·er lu·di·crous by i·mi·tat·ing the lan·guage of

  Türkçe nasıl söylenir

  tı rendır ludıkrıs bay îmıteytîng dhi länggwıc ıv

  Telaffuz

  /tə ˈrendər ˈlo͞odəkrəs ˈbī ˈəməˌtātəɴɢ ᴛʜē ˈlaɴɢgwəʤ əv/ /tə ˈrɛndɜr ˈluːdəkrəs ˈbaɪ ˈɪməˌteɪtɪŋ ðiː ˈlæŋɡwəʤ əv/

  Günün kelimesi

  cacophony