parodi

listen to the pronunciation of parodi
Türkçe - İngilizce
parody
parody, send-up, burlesque, spoof
skit
burlesque
{i} spoof
spoofing
parodi oynamak
parody
parodi yazarı
parodist
Türkçe - Türkçe
Ciddi bir yapıtın gülünç benzetmesi
Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir öz vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki çıkaran tür
Ciddi bir eseri veya olayı alaya alarak güldürme amacı güden komedi türü
İngilizce - Türkçe

parodi teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

spoof parodi
ile dalga geçmek, kafaya almak
spoof parodi
parodiyle alaya almak
parodi