to remove the form of

listen to the pronunciation of to remove the form of
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
deform
to remove the form of

  Heceleme

  to re·move the form of

  Türkçe nasıl söylenir

  tı rimuv dhi fôrm ıv

  Telaffuz

  /tə rēˈmo͞ov ᴛʜē ˈfôrm əv/ /tə riːˈmuːv ðiː ˈfɔːrm əv/

  Günün kelimesi

  ides