to refuse to accept responsibility for

listen to the pronunciation of to refuse to accept responsibility for
İngilizce - Türkçe
üstünden/üzerinden atmak
to refuse to accept responsibility for

  Heceleme

  to ref·use to ac·cept re·spon·si·bi·li·ty for

  Türkçe nasıl söylenir

  tı rıfyuz tı äksept rispänsıbîlıti fôr

  Telaffuz

  /tə rəˈfyo͞oz tə akˈsept rēˌspänsəˈbələtē ˈfôr/ /tə rəˈfjuːz tə ækˈsɛpt riːˌspɑːnsəˈbɪlətiː ˈfɔːr/

  Günün kelimesi

  caveat