to refuse to accept responsibility for

listen to the pronunciation of to refuse to accept responsibility for
Englisch - Türkisch
üstünden/üzerinden atmak
to refuse to accept responsibility for

  Silbentrennung

  to ref·use to ac·cept re·spon·si·bi·li·ty for

  Türkische aussprache

  tı rıfyuz tı äksept rispänsıbîlıti fôr

  Aussprache

  /tə rəˈfyo͞oz tə akˈsept rēˌspänsəˈbələtē ˈfôr/ /tə rəˈfjuːz tə ækˈsɛpt riːˌspɑːnsəˈbɪlətiː ˈfɔːr/

  Wort des Tages

  jake
Favoriten